Pogoji poslovanja

POGOJI POSLOVANJA

Perla.si je spletna trgovina podjetja PERLA TB d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi Zveza potrošnikov Slovenije.

Kontakt

Če potrebujete kakršne koli informacije ali pomoč pri spletni ponudbi, oddaje naročil, spletni dostavi, uporabi spletne strani ali vračil blaga, se lahko obrnete na nas preko e-mail naslova: info@perla.si

Splošni pogoji Perla.si so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, še posebej v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), z namenom določitve pogojev uporabe spletne trgovine www.perla.si in veljajo tudi za vse podstrani in za vse povezane strani navedenega spletišča. Splošni pogoji veljajo za vse obiskovalce in / ali uporabnike spletne strani.

Cene

Redna cena označena ob artiklu, je cena posameznega artikla v naših spletnih poslovalnicah.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec odda naročilo v spletni trgovini (oziroma preko elektronske pošte ali telefona). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji obvezujoči tako za ponudnika, kot za kupca.

Prijava

V spletno trgovino perla.si se ni potrebno prijavljati. Če želite opraviti nakup, morate samo izpolniti točne podatke ob oddaji naročila. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne perla.si, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Naročanje

Postopek naročanja je povsem enostaven. Izberete si artikel in ob njemu kliknete na polje "košarica". Sistem potem samodejno vpraša, ali želite nadaljevati z nakupom ali pa zaključiti nakup na blagajni. Za zaključek in oddajo naročila kliknite na pošlje "blagajna". Tam v obrazec vpišite svoje ime, naslov, telefonsko številko, email naslov in označite, ali je naslov in naslov za dostavo isti, v kolikor ne, lahko dodate še poljubni naslov, kamor bi želeli, da se vaša pošiljka dostavi. Na desni strani označiti, ali želite plačati naročilo preko spletne banke ali po povzetju. Pred oddajo naročila je potrebno strinjanje s pogoji poslovanja. Zadnji korak je klik na "nadaljuj", s čimer je naročilo oddano. Na email boste prejeli sporočilo s podatki vašega naročila, paket pa bo predvidoma dostavljen naslednji delovni dan, ob čemer Pošta Slovenije jamči za dostavo v roku 3 delovnih dni.

PERLA TB, d.o.o. lahko naročilo tudi zavrne, če ugotovi, da ga pod danimi pogoji ne more izvesti. Predhodno kupca o tem obvesti in navede razloge za zavrnitev naročila, seveda če je to možno.

Naročilo blaga velja kot potrditev pogodbe o nakupu.

Kupec po zaključku postopka naročila na naveden e-poštni naslov prejme podatke o naročilu. V tem sporočilu so informacije o nastanku naročila in povezava do spletnega mesta, kjer je shranjena ponudba v elektronski obliki. Podane so tudi povezave za hiter dostop do spletnih mest, kjer so kupcu na voljo vse informacije o njegovih pravicah ter informacije o ponudniku.

Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

* identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra)

* kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta)

* bistvene značilnosti blaga

* dobavljivost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani, naj bi bil dobavljiv v razumljivem roku)

* pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave)

* vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene, razvidno mora biti ali že vsebujejo davke in stroške prevoza

* način plačila in dostave

* časovno veljavnost ponudbe

* rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka

* pojasnjen mora biti postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Potrošnik ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev, če je izdelek, ki ga vrača v originalni, neodprti embalaži, na njem ni znakov uporabe in je delujoč in nepoškodovan. Izdelek je potrebno vrniti s priporočeno, zavarovano pošiljko. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe bremeni neposreden strošek vračila blaga. Slednjega mora vrniti podjetju najkasneje v 14 dneh od prejema sporočila o odstopu. O nameravanem vračilu nas lahko kupec najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga obvestiti po pošti (PERLA TB d.o.o., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana) ali na kontaktni e-naslov info@perla.si. Vračilo prejetega blaga na naveden naslov v 14-ih dneh po prejetju, brez predhodnega pisnega obvestila, se prav tako šteje za odstop od nakupa.

Jamčevalni zahtevki in druge pravice potrošnika

Glede na določbe ZVPot-1 (81. – 87. člen) ima potrošnik pravico, da v primeru neskladnosti blaga in pravočasnem obvestilu prodajalca, upravičen da od prodajalca zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga, če pa to ni možno zagotoviti, pa lahko kupec zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska. Do izpolnitve prodajalca, lahko kupec zadrži plačilo preostalega dela kupnine, dokler prodajale ne izpolni svoje obveznosti iz prvega odstavka 81. člena ZVPot-1. Potrošnik ima pravico zahtevati tudi povrnitev škode, ki je nastala zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka iz prvega odstavka 81. člena ZVPot-1.

Perla.si se glede na 82. člen ZVPot-1 zavezuje, da bo brezplačno vzpostavila skladnost blaga v roku 30 dni od prejema obvestila potrošnika, ob čemer potrošnika ne bodo bremenili stroški povezani z dostavo ali pa bo potrošniku vrnila kupnino, saj kot prodajalec prodaja umetniška dela, ki so specifično blago in pogosto vzpostavitev skladnosti po želji potrošnika ni mogoča.

Da bi se vzpostavila skladnost blaga, lahko potrošnik izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če:

- je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča ali

- izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za prodajalca v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin.

Perla.si lahko v skladu s šestim odstavkom 82. člena zavrne potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga, če popravilo in zamenjava nista mogoča ali če bi mu povzročila nesorazmerne stroške ob upoštevanju vseh okoliščin.

Kadar je za vzpostavitev skladnosti potrebno popravilo ali zamenjava blaga, da potrošnik blago na voljo prodajalcu. Kadar je za vzpostavitev skladnosti potrebna zamenjava blaga, prodajalec zamenjano blago vzame nazaj na lastne stroške.

Potrošniku ni treba plačati za običajno uporabo zamenjanega blaga v obdobju pred zamenjavo.

Znižanje kupnine in odstop od prodajne pogodbe

Potrošnik lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe v katerem koli od naslednjih primerov:

- prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga v skladu s tem zakonom oziroma je zavrnil potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga v skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena;

- neskladnost obstaja, čeprav je prodajalec poskušal vzpostaviti skladnost;

- narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe, ali

- prodajalec je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno. Odstop od prodajne pogodbe potrošnik uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o odločitvi, da odstopa od prodajne pogodbe. Kadar se neskladnost nanaša le na del blaga, dobavljenega na podlagi prodajne pogodbe, in obstaja razlog za odstop od prodajne pogodbe v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena, lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe v zvezi s tem blagom in katerim koli drugim blagom, ki ga je pridobil skupaj z neskladnim blagom, če od potrošnika ni mogoče razumno pričakovati, da bo obdržal le blago, ki je skladno.

Kadar potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, potrošnik prodajalcu na stroške prodajalca vrne blago. Potrošnik ne more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna. Dokazno breme glede tega, ali je neskladnost neznatna, nosi prodajalec.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Potrošnik mora v obvestilu o neskladnosti natančno opisati neskladnost. Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec izda potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bilo blago kupljeno, ali pa ga sporoči zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil prodajno pogodbo.

Potrošnik prodajalcu omogoči, da blago, za katerega potrošnik zatrjuje, da je neskladno, pregleda.

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, prodajalec o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka potrošnika.

Kadar potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, prodajalec potrošniku vrne plačan znesek nemudoma, vendar najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj.

Kadar potrošnik v skladu s tretjim odstavkom 83. člena ZVPot-1 zahteva sorazmerno znižanje kupnine, prodajalec vrne del kupnine v osmih dneh od prejema zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine.

Pravice iz prvega odstavka 81. člena tega zakona prenehajo v dveh letih od dneva, ko je potrošnik o neskladnosti blaga obvestil prodajalca.

Odpoved naročila in odstop od pogodbe

Za odpoved naročila in odstop od pogodbe veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Glede na 134. člen ZVPot-1 ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, pravico, da v 14 dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Potrošnik pa glede na 135. člen ZVPot-1 ne more odstopiti od pogodbe:

- o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

- o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

- o opravljanju storitve, ki potrošnika zavezuje k plačilu, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

- o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

- sklenjenih na javnih dražbah.

Postopek vračila blaga

V primeru, da je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini vrniti podjetju Perla TB d.o.o. v roku 14 dneh po pisnem sporočilu o odstopu od pogodbe. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Blago potrošnik vrne zgolj po pošti s priporočeno pošiljko. Kot odstop od pogodbe se šteje tudi, če potrošnik v 14 dneh po prejemu blaga le-to vrne prodajalcu. Strošek vračila blaga pri odstopu od pogodbe bremeni potrošnika.

Postopek vračila kupnine

Perla TB d.o.o. bo potrošniku, ki odstopi od pogodbe, vrnila vsa opravljena plačila. Denar mu mora vrniti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu blaga. Stroške vračila krije pošiljatelj sam, razen če je vnaprej pisno dogovorjeno drugače. POŠILJK Z ODKUPNINO NE SPREJEMAMO. V primeru dostave na naše stroške Vam bomo obračunali stroške vračila po veljavnem ceniku Pošte Slovenije. Za nastale stroške zaradi ravnanja izven pogojev poslovanja ne odgovarjamo. Izdelki morajo biti nerabljeni in nepoškodovani. Prosimo, da izdelek vrnete v originalni in nepoškodovani embalaži. Priložen mora biti račun.

Plačilo

Ponudnik izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški. Uporabnik plača naročeno blago ob dostavi ali po predračunu na TRR. Način plačila uporabnik izbere v postopku naročila.

Dobavni rok

Za izdelke na zalogi je dobava blaga 1-3 delovnih dni. Za izdelke, ki niso na zalogi, vam bomo ob morebitnem oddanem obrazcu za povpraševanje o artiklu, dobavni rok sporočili po enem izmed vaših kontaktov.

Dostava

Ponudnik mora blago oziroma storitev dostaviti v obljubljenem času. Ob dobavi mora uporabniku nuditi še dodatne informacije glede pravice do odstopa, predvsem pogoje in način izvršitve same pravice. Zagotoviti mora vse potrebne informacije glede naslova, kamor se uporabnik lahko obrne v primeru pritožbe in informacije glede garancij ter servisa oziroma drugih storitev po zaključku pogodbe. Šteje se, da Splošni pogoji poslovanja vsebujejo vse potrebne informacije.

Ponudnik lahko izbere poljubnega izvajalca dostave, če se s tem ne spreminjajo dogovorjeni pogoji.

Veljavnost ponudbe

Pri nakupu veljajo cene v trenutku oddaje naročila. Cene v spletni prodajalni se lahko spremenijo brez predhodega obvestila. Slike so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.

Cene na ponudbi veljajo v trenutku oddaje naročila.

Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil.

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani ali pokazani tretjim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla svojega e-poštnega naslova.

Komunikacija

Z uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu prvi izrecno ne nasprotuje.

Arhiviranje pogodb

Pogodba, ki jo skleneta ponudnik in uporabnik je trajno shranjena na sedežu podjetja PERLA TB d.o.o., Kersnikova 10, 1000 Ljubljana oz. na ustrezno varovanem oddaljenem strežniku podjetja PERLA TB d.o.o.

Reklamna elektronska sporočila morajo vsebovati naslednje sestavine:

Reklamna sporočila prejemate, če ste se registrirali v naši spletni trgovini. Prejemanje le teh lahko vedno prekličete.

* jasno in nedvoumno morajo biti označena kot reklamna sporočila

* pošiljatelj mora biti jasno razviden

* različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, morajo biti označene kot takšne.

* željo uporabnika, da ne prejemajo reklamnih sporočil, je potrebno spoštovati

Darilne škatle

V darilnih škatlah pošljemo večino artiklov. Pri opisu artikla bo zmeraj navedeno, ali bo artikel poslan v darilni škatlici. V času razprodaj in pri artiklih, ki so znižani, si Perla TB d.o.o. pridružuje pravico, da artikla ne pošlje v darilnih škatlicah.

Pritožbe

Perla.si spoštuje veljavno evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov. Perla.si si po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.

Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@perla.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Perla.si bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo, sporočila kupcu, kako dolgo jo bo obravnavala in ga vseskozi obveščala o poteku postopka.

Perla.si se bo prizadevala za sporazumno rešitev spora.

V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Perla.si ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Perla.si, ki kot ponudnik blaga in storitev na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?...

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Neprevzeti paketi

Kupec je po Obligacijskem zakoniku naročen paket dolžan prevzeti in plačati odkupnino. V kolikor kupec paketa ne prevzame s tem dejanjem podjetju povzroča finančno škodo. Vse potencialne kupce pozivamo, da pred oddajo naročila preverijo svoje finančno stanje in da v primeru nezmožnosti plačila ne naročajo na spletni trgovini. V primeru neprevzetega paketa stranki zaračunamo stroške neprevzetega paketa 5,00€ + stroške vrnitve paketa, katere cena se razlikuje od vsakega posameznega paketa), strošek priprave paketa, katera zajema vse administrativne stroške z obdelavo neprejetega paketa v skupni višini: 10,00€ za vsa naročila, v katere je vštet material za pakiranje in embalaža v višini 2,50€ in stroški administrativne priprave v višini 7,50€. Naročnik se lahko zaračuna stroškov izogne z vnovično dostavo povečano za stroške vrnitve pošiljke in nove dostave. V primeru lažnih naročil bomo IP naslov kupca predali v nadaljnjo obravnavo kot zlorabo.

Varovanje osebnih podatkov

Perla.si se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za uporabo spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da bodo vaši osebni podatki zaščiteni pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. Perla.si se zavezuje, da bo osebne podatke od fizičnih oseb varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Perla.si po določilih Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki opredeljujeta organizacijske, tehnične postopke in ukrepe s katerimi se varujejo osebni podatki, varuje osebne podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničenje podatkov ter nepooblaščeno obdelavo. Perla.si se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zavezuje, da bo osebne podatke obdelovala zakonito in pošteno. Vse redno ali honorarno zaposlene osebe v podjetju Perla TB d.o.o, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne strani. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s Perla TB d.o.o.

Piškotki

Spletišče v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku. Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz osnovnega spletišča. Upravljalec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku registracije, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljalec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize nakupovalnih navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja. Šteje se, da uporabnik ob registraciji na spletišče galerijahest.si daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti podjetja Perla TB d.o.o.

Omejitev odgovornosti

Spletno mesto je bilo zasnovano z namenom omogočiti spletno trgovino Perla.si. Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja. Perla TB d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe informacij na spletnem mestu. Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino. Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Avtorske pravice

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir navedena www.perla.si.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Perla.si lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih strani, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne strani, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanila uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje na spletni strani www.perla.si. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 30. 1. 2024. Z uveljavitvijo teh splošnih pogojev prenehajo veljati predhodni splošni pogoji.

REKLAMACIJE, PRITOŽBE IN INFORMACIJE

V primeru reklamacije ali dodatnih informacij v povezavi s storitvami PERLA TB, d.o.o., nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte

info@perla.si, ali pa nam pišite po pošti na naslov:

PERLA TB, trgovina in svetovanje, d.o.o.

Kersnikova 10

1000 Ljubljana

Davčna številka: 75596067 (nismo zavezanci za DDV)

Matična številka: 6468497000

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. vpisa 2013/41835 (osnovni kapital 7.500,00 EUR)

Transakcijski računi:

IBAN SI56 0417 3000 2203 646

e-pošta: info@perla.si